DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Bij de Wollewei kunnen kinderen van 0 t/m 18 jaar met een (verstandelijke) beperking zich optimaal ontwikkelen, op allerlei gebieden.

Kortdurend verblijf of logeren bij Zorgbalans.

Prettig Thuis van Zorgbalans biedt persoonlijke verzorging in de vorm van een Volledig Pakket Thuis.

Ook in de laatste levensfase van uw dierbare kunt u bij Zorgbalans terecht. Het gespecialiseerde palliatieve team maakt een persoonlijk plan.

Bij Zorggroep De Laren kunt u terecht voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, revalidatie of tijdelijk verblijf.

Het ontmoetingscentrum van Zorgbalans is een dynamische plek in de buurt, en is er voor mensen die kwetsbaar en/of vergeetachtig zijn en voor hun familie en vrienden.

Dagbesteding van Ons Tweede thuis in Haarlem Schalkwijk is voor deelnemers met een lichamelijke handicap of chronische ziekte.

Voor kinderen die op het speciaal onderwijs zitten zijn er iedere schoolvakanties leuke activiteiten bij Ons Tweede Thuis !

Xenia is een logeerhuis en hospice voor jonge mensen tussen de 16 en 40 jaar die intensieve verpleegkundige en medische zorg nodig hebben