DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Juttersgeluk is een plek waar mensen werken aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen.

Voor kinderen die op het speciaal onderwijs zitten zijn er iedere schoolvakanties leuke activiteiten bij Ons Tweede Thuis !

Iedereen heeft talenten; mensen met een psychische of psychosociale problematiek net zo goed als ieder ander. RIBW K/AM helpt die talenten weer naar boven te brengen. Lees hier meer over beschermd wonen.

Iedereen heeft talenten; mensen met een psychische of psychosociale problematiek net zo goed als ieder ander. RIBW K/AM helpt die talenten weer naar boven te brengen. Lees hier meer over ambulante begeleiding.

Iedereen heeft talenten; mensen met een psychische of psychosociale problematiek net zo goed als ieder ander. RIBW K/AM helpt die talenten weer naar boven te brengen. Lees hier meer over activering.

Bij Zorggroep Reinalda kunt u terecht voor zorgwoningen, verpleging, revalidatie, dagbesteding en hulp aan huis.

In ZorgHerberg Oostpoort kunnen mensen met een zorgvraag logeren, van een paar dagen tot enkele weken.

Dagbesteding van Ons Tweede thuis in Haarlem Centrum is voor deelnemers met een lichamelijke handicap of chronische ziekte.

In deze 'vakanties met zorg' kunt u samen met uw partner, die (lichamelijke) verzorging nodig heeft, een fijne vakantie vieren. Ook kunnen zij de zorg (tijdelijk) voor u overnemen.