DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Flexicura biedt begeleiding en ondersteuning zodat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

Verpleging en verzorging ontvangen in uw eigen huis. De Zorgspecialist kan u daarbij helpen!

Juttersgeluk is een plek waar mensen werken aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen.

Voor kinderen die op het speciaal onderwijs zitten zijn er iedere schoolvakanties leuke activiteiten bij Ons Tweede Thuis !

Iedereen heeft talenten; mensen met een psychische of psychosociale problematiek net zo goed als ieder ander. RIBW K/AM helpt die talenten weer naar boven te brengen. Lees hier meer over beschermd wonen.

Iedereen heeft talenten; mensen met een psychische of psychosociale problematiek net zo goed als ieder ander. RIBW K/AM helpt die talenten weer naar boven te brengen. Lees hier meer over ambulante begeleiding.

Iedereen heeft talenten; mensen met een psychische of psychosociale problematiek net zo goed als ieder ander. RIBW K/AM helpt die talenten weer naar boven te brengen. Lees hier meer over activering.

Bij Zorggroep Reinalda kunt u terecht voor zorgwoningen, verpleging, revalidatie, dagbesteding en hulp aan huis.

In ZorgHerberg Oostpoort kunnen mensen met een zorgvraag logeren, van een paar dagen tot enkele weken.