DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

De wens van een terminale zieke om thuis te kunnen sterven, kan leiden tot overbelasting van familie, vrienden en buren. Speciaal hiertoe opgeleide vrijwilligers kunnen de helpende hand bieden bij de zieke thuis.

De Zonnebloem biedt de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten zodat u met iemand bijvoorbeeld een dagje uit kan of naar een leuke activiteit.

Vrijwilligersorganisatie biedt kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben.

Begeleiding voor uw kind bij u thuis.

Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet, want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.

Via VWC-BUUV kan je op een laagdrempelige manier andere Haarlemmers of Bloemendalers ontmoeten of elkaar helpen.

Stavast organiseert logeerweekenden en vakanties voor kinderen en (jong)volwassenen met bijvoorbeeld adhd, autisme of een verstandelijke beperking.

Speciaal geschoolde vrijwilligers bieden zorg thuis aan mensen die (pré) terminaal ziek zijn en hun naasten.

Bij Hospice Haarlem zorgen ze voor terminaal zieke patiënten in een huiselijke omgeving.