DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Wilt u voor uw dierbare persoonlijke zorg dan kunt u terecht bij de buurtteams van Zorgbalans. Zij bieden in overleg met de cliënt zelf en u als mantelzorger professionele zorg thuis.

Het ontmoetingscentrum van Zorgbalans is een dynamische plek in de buurt, en is er voor mensen die kwetsbaar en/of vergeetachtig zijn en voor hun familie en vrienden.

Prettig Thuis van Zorgbalans biedt persoonlijke verzorging in de vorm van een Volledig Pakket Thuis.

Dagbesteding voor mensen met NAH of lichamelijke beperkingen bij Zorgbalans

Ook in de laatste levensfase van uw dierbare kunt u bij Zorgbalans terecht. Het gespecialiseerde palliatieve team maakt een persoonlijk plan.

Kortdurend verblijf of logeren bij Zorgbalans.

Begeleiding aan mensen met hersenletsel (en hun naasten) in hun thuissituatie vanuit Zorgbalans.

Hulp bij wassen en aankleden, verzorgen van eten en drinken etc door Flexicura

SIG biedt hulp op maat voor kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen met een beperking en/of autisme