DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Rozemarijn – Antroposofische zorg

Rozemarijn biedt ambulante ondersteuning en begeleiding aan kinderen (en hun ouders) en (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, een psychische beperking en beperkingen die zich uiten in het gedrag. De vraag van de ouders of volwassene is uitgangspunt.

Naarmate de kinderen ouder worden, is het een uitdaging voor ouders en begeleiders om het kind en later de jongvolwassene steeds meer te betrekken bij de eigen vraag. Zo kan het kind of de jongvolwassene zich steeds meer gezien voelen en groeien naar een fase waarin het zelf mede kan kiezen in het vormgeven van zijn of haar leven.

Ondersteuning in het gezin
Begeleiding en ondersteuning van een kind thuis vraagt van de ouders om een begeleider in het gezin toe te laten. Wat dit betekent is voor ieder gezin anders. Van begeleiders wordt een open en respectvolle houding gevraagd zodat zij zich, zonder (voor)oordeel, goed kunnen inleven in de sfeer van het gezin. Dat vraagt ook bewustzijn van de waarden die in hen zelf leven. Pas dan kan een gezin open tegemoet getreden worden. Als het klikt, kan er de volgende ondersteuning en begeleiding geboden worden:

Praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin
De ondersteuning wordt geboden op het gebied van de dagelijkse verzorging, zoals opstaan en naar bed gaan, wassen, aankleden en eten. De aandacht richt zich daarbij ook op de vitale functies: is het kind voldoende warm, heeft het een goede spijsvertering en is de ademhaling rustig?
Een kind dat lekker in zijn vel zit, kan beter met de indrukken van het leven omgaan. Ter ondersteuning van het welbevinden kunnen we een inwrijving, een massage met olie, een wikkel of bad aanbieden. Er kunnen vragen rondom de opvoeding aan bod komen, zoals grenzen stellen en ritme in het leven brengen. Ook kunnen wij een gespecialiseerde oppas verzorgen.

Ontwikkelingsgerichte ondersteuning van het kind in het gezin
De ondersteuning richt zich op vragen over het stimuleren en activeren van de ontwikkeling van het kind of de jongvolwassene. Dit kunnen vragen zijn naar het ontwikkelen van zelfstandigheid, spel, communicatie, sociale omgang en omgang met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Ondersteuning in het gezin bij opvoedkundige vragen
Er kunnen situaties in het gezin ontstaan waarbij de ouders zich machteloos voelen ten opzichte van hun kind met beperkingen. Alles is al geprobeerd en toch blijft het kind onrustig, het luistert niet, enzovoort. De begeleider brengt samen met de ouders de vragen overzichtelijk in kaart. Samen met de ouders wordt gekeken welke mogelijkheden zij kunnen inzetten om de vragen in de opvoeding van hun kind positief om te vormen. Daarbij is er oog voor de draagkracht en draaglast in het gezin. Vastgelopen situaties komen in beweging. Door de verandering die optreedt, komt er weer lucht en ruimte voor het hele gezin.

Ondersteuning van (jong) volwassenen in zelfstandig wonen 
In de ondersteuning en begeleiding aan de volwassene met beperkingen staan de eigen vragen en het eigen leven centraal. De begeleiding richt zich erop om zelfstandig te kunnen leven. Daarbij kan er ook begeleiding geboden worden bij vragen van sociaal-emotionele aard.

De vragen die aan ons gesteld worden maken dat wij ons aanbod steeds opnieuw bijstellen, aanvullen en verder ontwikkelen. Indien nodig werken wij ook met andere instanties samen.

Rozemarijn biedt:

  • Praktisch
    PRAKTISCH
  • Verzorging
    VERZORGING
  • Dagbesteding
    DAGBESTEDING

Contact en Locatie

Rozemarijn – Antroposofische zorg


Laan van Angers
2034 CA Haarlem
Nederland
T 023 - 527 63 66
https://www.raphaelstichting.nl/rozemarijn/zorgaanbod/thuisondersteuning/
f.vanmaris@raphaelstichting.nl

Contactformulier

Ik ben

Verstuur mijn gegevens naar: f.vanmaris@raphaelstichting.nl