DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Bent u benieuwd naar de verschillende mogelijkheden?
Bekijk hier een aantal voorbeelden uit het respijtaanbod.


Burenhulp activeert bewoners om in hun eigen straat buren met elkaar in contact te brengen.

Heeft de mantelzorger wat tijd voor zichzelf nodig? Een vrijwilliger van Tandem kan één dagdeel per week bij de verzorgde thuis komen.

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen komen logeren.

Zebra-Zorg biedt dagbesteding aan mensen met een zorgvraag. De dagen staan in het teken van dieren en natuur op en rond de boerderij.

Hotel Thuis biedt de mogelijkheid om de warme maaltijden, boodschappen en was gedurende een week te laten verzorgen.