DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Vakanties met aandacht

Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen.
Daarom biedt zij in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk.
Het vakantiebureau is gespecialiseerd in zorgvakanties en seniorenvakanties in Nederland. Het vakantiebureau biedt verschillende mogelijkheden aan vakanties voor ouderen en begeleide vakanties.
Gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden en andere vrijwilligers staan klaar voor zorg, een helpende hand of een luisterend oor. Ook verzorgen zij het programma van uitstapjes en andere activiteiten.

Ervaring
''Een plekje om te koesteren.... en terug te komen.''

Financiering
Is de prijs een bezwaar voor u en heeft u een minimuminkomen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om financiële steun te krijgen. Bijvoorbeeld via uw ziektekostenverzekering, via uw diaconie, of u kunt een tegemoetkoming in de kosten aanvragen via het Vakantiefonds van Het vakantiebureau.

Aangeboden

  • Vakantie/Uitstapjes
    VAKANTIE/UITSTAPJES

Contact en Locatie

Vakanties met aandacht


Heiligenbergweg 5, 3833 AC Leusden
Postbus 466, 3830 AM Leusden
Nederland
T 0343-745890
www.hetvakantiebureau.nl
info@hetvakantiebureau.nl

Contactformulier

Ik ben

Verstuur mijn gegevens naar: info@hetvakantiebureau.nl