DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Logeren in de Vuurtoren van de Hartekampgroep voor kinderen tot 18 jaar, met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Flexicura biedt begeleiding en ondersteuning zodat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

Ontvang de zorg en begeleiding die u nodig heeft in uw eigen thuissituatie, de Hartekampgroep kan u hierbij helpen!

Stichting WarmThuis beheert 2 kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Holland. Mensen met dementie die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, leven er zo plezierig mogelijk.

Bij Handen in Huis nemen vrijwillige mantelzorgvervangers de zorg over van de vaste mantelzorger tijdens zijn/haar afwezigheid wegens vakantie of planbare operatie.

De zesdelige cursus ‘De Kracht van Herinneringen’ is er voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers.

Verpleging en verzorging ontvangen in uw eigen huis. De ZorgSpecialist kan u daarbij helpen!

Juttersgeluk is een plek waar mensen werken aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen.

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen terecht voor dagopvang of logeren.