DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Bij de organisatie DOCK kunt u samen met andere buurtbewoners iets ondernemen, elkaar ontmoeten of gewoon een kop koffie of thee drinken.

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven door Kennemerhart

Bij Hospice Haarlem zorgen ze voor terminaal zieke patiënten in een huiselijke omgeving.

Zebra-Zorg biedt dagbesteding aan mensen met een zorgvraag. De dagen staan in het teken van dieren en natuur op en rond de boerderij.

Het ambachtelijk dagcentrum Wisselwerk in Beverwijk biedt veel creatieve groepen onder één dak.

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen komen logeren.

bij Handen in Huis nemen vrijwillige mantelzorgvervangers de zorg over van de vaste mantelzorger tijdens zijn/haar afwezigheid wegens vakantie of planbare operatie.

Zorghotel Pitstop biedt rust en een fijne logeerplek aan mensen die met psychiatrie te maken hebben of hebben gehad.

Het Logeerhuis van SIG biedt het hele jaar logeeropvang voor kinderen, jongeren en volwassenen.