DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Iedereen heeft talenten; mensen met een psychische of psychosociale problematiek net zo goed als ieder ander. RIBW/KAM helpt die talenten weer naar boven te brengen. Lees hier meer over activering.

Bij Zorggroep Reinalda kunt u terecht voor zorgwoningen, verpleging, revalidatie, dagbesteding en hulp aan huis.

In ZorgHerberg Oostpoort kunnen mensen met een zorgvraag logeren, van een paar dagen tot enkele weken.

Dagbesteding van Ons Tweede thuis in Haarlem Centrum is voor deelnemers met een lichamelijke handicap of chronische ziekte.

In deze 'vakanties met zorg' kunt u samen met uw partner, die (lichamelijke) verzorging nodig heeft, een fijne vakantie vieren. Ook kunnen zij de zorg (tijdelijk) voor u overnemen.

Nieuw Unicum ondersteunt mensen met lichamelijke beperkingen, al dan niet in combinatie met cognitieve beperkingen en is een MS-Expertisecentrum.

Nieuw Unicum biedt u verschillende mogelijkheden voor langdurend verblijf met zorg en ondersteuning.

Nieuw Unicum biedt 60 activiteiten aan in de vorm van dagbesteding voor zowel interne als externe cliënten met lichamelijke problemen.

Thematische groepsreizen, met zorg op vakantie, ook als de gezondheid minder is.