DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

SIG biedt hulp op maat voor kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen met een beperking en/of autisme

Heerlijk op vakantie of een weekend weg met Heppie!

Bijzondere dagbesteding: Grafisch centrum Vorm op Maat verzorgt klein en groot digitaal drukwerk, inclusief vormgeving en afwerking. Voor instellingen, bedrijven, verenigingen, gemeenten, zzp'ers en partilculieren.

Het Logeerhuis van SIG biedt het hele jaar logeeropvang voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Hulp bij wassen en aankleden, verzorgen van eten en drinken etc door Flexicura

Logeren in de Vuurtoren van de Hartekampgroep voor kinderen tot 18 jaar, met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Flexicura biedt begeleiding en ondersteuning zodat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

Ontvang de zorg en begeleiding die u nodig heeft in uw eigen thuissituatie, de Hartekampgroep kan u hierbij helpen!

Stichting WarmThuis beheert 2 kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Holland. Mensen met dementie die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, leven er zo plezierig mogelijk.