DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Hulp bij wassen en aankleden, verzorgen van eten en drinken etc door Flexicura

Logeren in de Vuurtoren van de Hartekampgroep voor kinderen tot 18 jaar, met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Flexicura biedt begeleiding en ondersteuning zodat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

Ontvang de zorg en begeleiding die u nodig heeft in uw eigen thuissituatie, de Hartekampgroep kan u hierbij helpen!

bij Handen in Huis nemen vrijwillige mantelzorgvervangers de zorg over van de vaste mantelzorger tijdens zijn/haar afwezigheid wegens vakantie of planbare operatie.

Verpleging en verzorging ontvangen in uw eigen huis. De ZorgSpecialist kan u daarbij helpen!

Juttersgeluk is een plek waar mensen werken aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen.

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen komen logeren.

Wilt u voor uw dierbare persoonlijke zorg dan kunt u terecht bij de buurtteams van Zorgbalans. Zij bieden in overleg met de cliënt zelf en u als mantelzorger professionele zorg thuis.