DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Logeren

Wanneer de mantelzorger er tijdelijk niet kan zijn of bijvoorbeeld extra aandacht wil besteden aan de andere gezinsleden, bieden deze logeervoorzieningen uitkomst.

Altijd al op het land willen werken? Landzijde is het centrale loket in Noord-Holland voor landbouw, zorg en welzijn voor mensen met een beperking.

Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet, want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.

Heerlijk op vakantie of een weekend weg met Heppie!

Het Logeerhuis van SIG biedt het hele jaar logeeropvang voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Logeren in de Vuurtoren van de Hartekampgroep voor kinderen tot 18 jaar, met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen komen logeren.

De Waggelmannetjes biedt dagopvang, tijdelijke thuiszorg, logeerweekenden en vakantieopvang voor kinderen en jongvolwassenen met een ZEVMB.

Samen Uit Logeren is een kleinschalige logeeropvang voor kinderen (4-18 jaar) en biedt in twee groepen logeren aan: regulier en zorgintensief.

Op de website Nationale Hulpgids kunt u gericht zoeken in uw buurt op de zorg die u zou willen ontvangen.