DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Burenhulp activeert bewoners om in hun eigen straat buren met elkaar in contact te brengen.

Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp of individuele begeleiding: Met de Thuiszorg kan hierbij helpen!

Altijd al op het land willen werken? Landzijde is het centrale loket in Noord-Holland voor landbouw, zorg en welzijn voor mensen met een beperking.

Dagprogramma's met gespecialiseerde groepsbegeleiding en individuele begeleiding.

Wilt u voor uw dierbare persoonlijke zorg dan kunt u terecht bij de buurtteams van Zorgbalans. Zij bieden in overleg met de cliënt zelf en u als mantelzorger professionele zorg thuis.

Prettig Thuis van Zorgbalans biedt persoonlijke verzorging in de vorm van een Volledig Pakket Thuis.

Flexicura biedt begeleiding en ondersteuning zodat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

de Zorgspecialist is een zorgorganisatie die (u) onder andere kan helpen en begeleiden in de de zorg voor (uw) kind(eren).

Op de website Nationale Hulpgids kunt u gericht zoeken in uw buurt op de zorg die u zou willen ontvangen.