DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven door Kennemerhart

Bij Hospice Haarlem zorgen ze voor terminaal zieke patiënten in een huiselijke omgeving.

Zebra-Zorg biedt dagbesteding aan mensen met een zorgvraag. De dagen staan in het teken van dieren en natuur op en rond de boerderij.

Het ambachtelijk dagcentrum Wisselwerk in Beverwijk biedt veel creatieve groepen onder één dak.

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen komen logeren.

bij Handen in Huis nemen vrijwillige mantelzorgvervangers de zorg over van de vaste mantelzorger tijdens zijn/haar afwezigheid wegens vakantie of planbare operatie.

Contactzorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis.

Zorgbalans biedt huishoudelijke hulp op maat en doet dit altijd in overleg.

Logeren in de Vuurtoren van de Hartekampgroep voor kinderen tot 18 jaar, met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.