DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Ferm Rozemarijn heeft twee soorten woongroepen voor kinderen/jong volwassenen met een intensieve zorgvraag.

bij Handen in Huis nemen vrijwillige mantelzorgvervangers de zorg over van de vaste mantelzorger tijdens zijn/haar afwezigheid wegens vakantie of planbare operatie.

Zebra-Zorg biedt dagbesteding aan mensen met een zorgvraag. De dagen staan in het teken van dieren en natuur op en rond de boerderij.

Hulp bij wassen en aankleden, verzorgen van eten en drinken etc door Flexicura

Wilt u voor uw dierbare persoonlijke zorg dan kunt u terecht bij de buurtteams van Zorgbalans. Zij bieden in overleg met de cliënt zelf en u als mantelzorger professionele zorg thuis.

Prettig Thuis van Zorgbalans biedt persoonlijke verzorging in de vorm van een Volledig Pakket Thuis.

Contactzorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis.

Flexicura biedt begeleiding en ondersteuning zodat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

Verpleging en verzorging ontvangen in uw eigen huis. De Zorgspecialist kan u daarbij helpen!