DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Palliatief

Palliatieve zorg kan ingezet worden in de laatste levensfase.

Speciaal geschoolde vrijwilligers bieden zorg thuis aan mensen die (pré) terminaal ziek zijn en hun naasten.

Is uw dierbare terminaal ziek en zou u een vrijwilliger willen inzetten, omdat het zorgen u teveel wordt? Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Ijmond kan u hierbij helpen.

Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp of individuele begeleiding: Met de Thuiszorg kan hierbij helpen!

Bij Hospice Haarlem zorgen ze voor terminaal zieke patiënten in een huiselijke omgeving.

Ook in de laatste levensfase van uw dierbare kunt u bij Zorgbalans terecht. Het gespecialiseerde palliatieve team maakt een persoonlijk plan.

Contactzorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis.

In ZorgHerberg Oostpoort kunnen mensen met een zorgvraag logeren, van een paar dagen tot enkele weken.

Nobilis biedt 24-uurs zorg bij bijv. vakantie mantelzorger of als terminale zorg nodig is

de Zorgspecialist is een (thuis)zorgorganisatie die u onder andere kan helpen en begeleiden in de palliatieve fase.