DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

24-uurs zorg

Een vrijwilliger of beroepskracht komt de zorg thuis (24 uur per dag) overnemen, zo kan de mantelzorger er even tussenuit of rust nemen.

In het Respijthuis kunnen volwassenen met een chronische ziekte logeren of mensen die na een ziekenhuisopname willen aansterken.

Heb je een verstandelijke beperking? En ben je op zoek naar een fijn huis om samen met anderen in te wonen? Dan is het huis van De Ark misschien iets voor jou.

Nobilis biedt 24-uurs zorg bij bijv. vakantie mantelzorger of als terminale zorg nodig is.

Ferm Rozemarijn heeft twee soorten woongroepen voor kinderen/jong volwassenen met een intensieve zorgvraag.

De wens van een terminale zieke om thuis te kunnen sterven, kan leiden tot overbelasting van familie, vrienden en buren. Speciaal hiertoe opgeleide vrijwilligers kunnen de helpende hand bieden bij de zieke thuis.

Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet, want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.

Speciaal geschoolde vrijwilligers bieden zorg thuis aan mensen die (pré) terminaal ziek zijn en hun naasten.

Bij Hospice Haarlem zorgen ze voor terminaal zieke patiënten in een huiselijke omgeving.

Nieuw Unicum ondersteunt mensen met lichamelijke beperkingen, al dan niet in combinatie met cognitieve beperkingen en is een MS-Expertisecentrum.