DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Praktisch

Praktische ondersteuning zoals begeleiding bij praktische zaken thuis, hulp in het huishouden, vervoer en klussendiensten zijn in te zetten ter ontlasting van de mantelzorger.

Burenhulp activeert bewoners om in hun eigen straat buren met elkaar in contact te brengen.

Begeleiding voor uw kind bij u thuis.

Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp of individuele begeleiding: Met de Thuiszorg kan hierbij helpen!

SIG biedt hulp op maat voor kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen met een beperking en/of autisme

Contactzorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis.

Ontvang de zorg en begeleiding die u nodig heeft in uw eigen thuissituatie, de Hartekampgroep kan u hierbij helpen!

Flexicura biedt begeleiding en ondersteuning zodat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

de Zorgspecialist is een zorgorganisatie die (u) onder andere kan helpen en begeleiden in de de zorg voor (uw) kind(eren).

Rozemarijn biedt thuisondersteuning bij kinderen in de regio Kennemerland.