DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Altijd al op het land willen werken? Landzijde is het centrale loket in Noord-Holland voor landbouw, zorg en welzijn voor mensen met een beperking.

Ferm Rozemarijn heeft twee soorten woongroepen voor kinderen/jong volwassenen met een intensieve zorgvraag.

Heeft de mantelzorger wat tijd voor zichzelf nodig? Mogelijk kan inzet van een vrijwilliger van Tandem helpen.

Begeleiding voor uw kind bij u thuis.

Heerlijk op vakantie of een weekend weg met Heppie!

Met Leonie biedt zorg en begeleiding op maat aan ouderen en hulpbehoevenden in hun eigen leefomgeving in de regio Zuid-Kennemerland.

Flexicura biedt begeleiding en ondersteuning zodat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

bij Handen in Huis nemen vrijwillige mantelzorgvervangers de zorg over van de vaste mantelzorger tijdens zijn/haar afwezigheid wegens vakantie of planbare operatie.

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen terecht voor dagopvang of logeren.