DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Begeleiding aan mensen met hersenletsel (en hun naasten) in hun thuissituatie vanuit Zorgbalans.

Hulp bij wassen en aankleden, verzorgen van eten en drinken etc door Flexicura

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven door Kennemerhart

Bij Hospice Haarlem zorgen ze voor terminaal zieke patiënten in een huiselijke omgeving.

Zebra-Zorg biedt dagbesteding aan mensen met een zorgvraag. De dagen staan in het teken van dieren en natuur op en rond de boerderij.

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen komen logeren.

bij Handen in Huis nemen vrijwillige mantelzorgvervangers de zorg over van de vaste mantelzorger tijdens zijn/haar afwezigheid wegens vakantie of planbare operatie.

Contactzorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis.

Zorgbalans biedt huishoudelijke hulp op maat en doet dit altijd in overleg.