DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Altijd al op het land willen werken? Landzijde is het centrale loket in Noord-Holland voor landbouw, zorg en welzijn voor mensen met een beperking.

STG biedt leuke activiteiten aan voor brusjes en jonge mantelzorgers die opgroeien met zorg.

Ferm Rozemarijn heeft twee soorten woongroepen voor kinderen/jong volwassenen met een intensieve zorgvraag.

Het Logeerhuis van SIG biedt het hele jaar logeeropvang voor kinderen, jongeren en volwassenen.

bij Handen in Huis nemen vrijwillige mantelzorgvervangers de zorg over van de vaste mantelzorger tijdens zijn/haar afwezigheid wegens vakantie of planbare operatie.

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen komen logeren.

Dagprogramma's met gespecialiseerde groepsbegeleiding en individuele begeleiding.

De Baan heeft een breed aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, van alle leeftijden en in alle gradaties.

SIG biedt hulp op maat voor kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen met een beperking en/of autisme