DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Logeren

Wanneer de mantelzorger er tijdelijk niet kan zijn of bijvoorbeeld extra aandacht wil besteden aan de andere gezinsleden, bieden deze logeervoorzieningen uitkomst.

Iedereen heeft talenten; mensen met een psychische of psychosociale problematiek net zo goed als ieder ander. RIBW K/AM helpt die talenten weer naar boven te brengen.

Buurtgezinnen koppelt (steun)gezinnen aan (vraag)gezinnen die het zwaar hebben en wel wat steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van de kinderen.

De Waggelmannetjes biedt dagopvang, tijdelijke thuiszorg, logeerweekenden en vakantieopvang voor kinderen en jongvolwassenen met een ZEVMB.

Samen Uit Logeren is een kleinschalige logeeropvang voor kinderen (4-18 jaar) en biedt in twee groepen logeren aan: regulier en zorgintensief.

Op de website Nationale Hulpgids kunt u gericht zoeken in uw buurt op de zorg die u zou willen ontvangen.

Weekend- of logeeropvang voor mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting Humblebees organiseert per jaar 45 logeerweekenden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking.

Bieden van een vertrouwd tweede thuis aan een kind of jongere in een zorgsituatie.