DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Beschermd wonen bij RIBW K/AM

Heb je begeleiding en ondersteuning nodig én een vorm van huisvesting? Dan past beschermd wonen (BW) bij ons wellicht. Welke vormen van wonen bieden wij, wat zijn de voorwaarden en hoe zit het met plaatsing?

Er zijn verschillende soorten van beschermd wonen bij RIBW K/AM:

  • Individuele woningen, waarbij je alleen of met anderen en zelf verantwoordelijk bent voor de leefomgeving
  • Woongroepen met continue begeleiding. Een woning kan een appartement zijn, dat met andere RIBW-woningen en kantoren van de begeleiders onder hetzelfde dak zit
  • Losse woningen in een andere wijk. Dat noemen we satellietwoningen, waarbij de begeleiders op afspraak langskomen. Afhankelijk van je zorgvraag kan ondersteuning zich op een of meer levensgebieden richten: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting.

Financiering
Beschermd wonen wordt gefinancierd via de Wmo. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een zorgtoekenning van de gemeente nodig. Vanaf 1 januari 2021 is zorg vanuit de Wlz voor mensen met langdurige psychische problemen toegankelijk geworden. Heeft u langdurig intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg nodig? Dan kunt u mogelijk vanaf 2021 zorg en ondersteuning vanuit de Wlz krijgen in plaats van uit de Wmo. Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Aangeboden

  • Praktisch
    PRAKTISCH
  • Dagbesteding
    DAGBESTEDING

Contact en Locatie

Beschermd wonen bij RIBW K/AM


Stationsplein 110 en 118
2002 CG Haarlem
Nederland
T 088-2148000
www.ribw-kam.nl
postbus@ribw-kam.nl

Contactformulier

Ik ben

Verstuur mijn gegevens naar: postbus@ribw-kam.nl