DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Heeft de mantelzorger wat tijd voor zichzelf nodig? Een vrijwilliger van Tandem kan één dagdeel per week bij de verzorgde thuis komen.

De Hartekamp Groep biedt dagbesteding op meerdere locaties in de regio.

Burenhulp activeert bewoners om in hun eigen straat buren met elkaar in contact te brengen.

Begeleiding voor uw kind bij u thuis.

Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet, want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.

Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp of individuele begeleiding: Met de Thuiszorg kan hierbij helpen!

Een werkplek met dagbesteding en dagactiviteiten voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

STG biedt leuke activiteiten aan voor brusjes en jonge mantelzorgers die opgroeien met zorg.

Het Logeerhuis van SIG biedt het hele jaar logeeropvang voor kinderen, jongeren en volwassenen.