DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Heeft de mantelzorger wat tijd voor zichzelf nodig? Mogelijk kan inzet van een vrijwilliger van Tandem helpen.

De Hartekamp Groep biedt dagbesteding op meerdere locaties in de regio.

Burenhulp activeert bewoners om in hun eigen straat buren met elkaar in contact te brengen.

Begeleiding voor uw kind bij u thuis.

Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet, want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.

Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp of individuele begeleiding: Met de Thuiszorg kan hierbij helpen!

Een werkplek met dagbesteding en dagactiviteiten voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

STG biedt leuke activiteiten aan voor brusjes en jonge mantelzorgers die opgroeien met zorg.

Vrijwilligersorganisatie biedt kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben.