DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Een werkplek met dagbesteding en dagactiviteiten voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

STG biedt leuke activiteiten aan voor brusjes en jonge mantelzorgers die opgroeien met zorg.

De Hartekamp Groep biedt dagbesteding op meerdere locaties in de regio.

Heeft de mantelzorger wat tijd voor zichzelf nodig? Mogelijk kan inzet van een vrijwilliger van Tandem helpen.

Vrijwilligersorganisatie biedt kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben.

Begeleiding voor uw kind bij u thuis.

Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet, want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.

Rozemarijn biedt dagactiviteit aan kinderen en jong volwassenen op diverse locaties in Haarlem.

Rozemarijn biedt thuisondersteuning bij kinderen in de regio Kennemerland.