DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Palliatief

Palliatieve zorg kan ingezet worden in de laatste levensfase.

Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp of individuele begeleiding: Met de Thuiszorg kan hierbij helpen!

Contactzorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis.

In ZorgHerberg Oostpoort kunnen mensen met een zorgvraag logeren, van een paar dagen tot enkele weken.

Nobilis biedt 24-uurs zorg bij bijv. vakantie mantelzorger of als terminale zorg nodig is

de Zorgspecialist is een (thuis)zorgorganisatie die u onder andere kan helpen en begeleiden in de palliatieve fase.