DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Soms handen tekort thuis? De vrijwilligers van STG bieden ondersteuning met praktische hulp thuis.

STG biedt een opvang- of logeergezin voor kinderen met een beperking in een vrijwillig gastgezin.

Een vrijwilliger van STG komt thuis samen met de hulpvrager iets leuks doen.

Heeft de mantelzorger wat tijd voor zichzelf nodig? Een vrijwilliger van Tandem kan één dagdeel per week bij de verzorgde thuis komen.

Via BUUV kun je hulp krijgen bij allerlei klusjes

Via BUUV kan je op een laagdrempelige manier andere Haarlemmers ontmoeten

Burenhulp activeert bewoners om in hun eigen straat buren met elkaar in contact te brengen.

Begeleiding voor uw kind bij u thuis.

Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet, want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.