DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Heeft de mantelzorger wat tijd voor zichzelf nodig? Een vrijwilliger van Tandem kan één dagdeel per week bij de verzorgde thuis komen.

Een vrijwilliger van STG komt thuis samen met de hulpvrager iets leuks doen.

STG biedt een opvang- of logeergezin voor kinderen met een beperking in een vrijwillig gastgezin.

Soms handen tekort thuis? De vrijwilligers van STG bieden ondersteuning met praktische hulp thuis.

De Hartekamp Groep biedt dagbesteding op meerdere locaties in de regio.

Burenhulp activeert bewoners om in hun eigen straat buren met elkaar in contact te brengen.

Begeleiding voor uw kind bij u thuis.

Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet, want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.

Vind hier al het aanbod dat Ons Tweede Thuis u kan bieden.