DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Gezelschap

Een vrijwilliger of beroepskracht houdt de verzorgde gezelschap zodat de mantelzorger met een gerust gevoel tijd voor zichzelf kan nemen.

Via een speciaal voor ouderen ontwikkelde tablet kunnen familie en vrienden contact onderhouden als de mantelzorger afwezig is

Saar aan Huis biedt gezelschap thuis, voor bijvoorbeeld het doen van een spelletje, samen lezen

Begeleiding, ondersteuning en gezelschap voor ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking en gezinnen.

Bij Stichting Vier het Leven kunt u terecht voor film-, theater- en concertbezoeken