DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Dagbesteding

Verschillende soorten dagbesteding en ontmoetingscentra die de cliënt een leuke invulling van de dag kunnen geven, en de mantelzorger een moment voor zichzelf bieden.

Iedereen heeft talenten; mensen met een psychische of psychosociale problematiek net zo goed als ieder ander. RIBW K/AM helpt die talenten weer naar boven te brengen. Lees hier meer over activering.

Bij Zorggroep Reinalda kunt u terecht voor zorgwoningen, verpleging, revalidatie, dagbesteding en hulp aan huis.

Dagbesteding van Ons Tweede thuis in Haarlem Centrum is voor deelnemers met een lichamelijke handicap of chronische ziekte.

Rozemarijn biedt dagactiviteit aan kinderen en jong volwassenen op diverse locaties in Haarlem.

Bijzondere dagbesteding: Grafisch centrum Vorm op Maat verzorgt klein en groot digitaal drukwerk, inclusief vormgeving en afwerking. Voor instellingen, bedrijven, verenigingen, gemeenten, zzp'ers en partilculieren.

Stichting WarmThuis beheert twee kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Holland. Mensen met dementie die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen, leven er zo plezierig mogelijk.

Bij de Wollewei kunnen kinderen van 0 t/m 18 jaar met een (verstandelijke) beperking zich optimaal ontwikkelen, op allerlei gebieden.

Samen met andere ouderen kunt u bij 'T Trionk van Haarlem Effect activiteiten doen en in contact komen met nieuwe mensen.

Bij de organisatie DOCK kunt u samen met andere ouderen activiteiten doen en nieuwe contacten opdoen als u daar behoefte aan heeft.