DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Activering bij RIBW K/AM

Bij activering kijkt RIBW K/AM of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij het reguliere aanbod. Daarnaast bieden ze op sommige plekken speciale dagbesteding voor specifieke groepen. En een aantal activiteiten hebben ze met en voor cliënten ontwikkeld.

Financiering
Een aantal van onze projecten wordt (gedeeltelijk) gefinancierd via de gemeente (Wmo) en/of via onze eigen organisatie. Verblijft u in een van onze beschermd wonen-locaties, dan kunt u in aanmerking komen voor dagbesteding. Is dat het geval, dan is uw zorgtoekenning inclusief dagbesteding en betaalt u niet ook nog eens een aparte eigen bijdrage voor de dagbesteding. In de gemeente Haarlem, Zandvoort en Beverwijk hoeft u gaan aparte indicatie voor dagbesteding meer te hebben, u kunt zonder indicatie bij onze eigen activiteiten en activiteiten van andere zorgaanbieders terecht. Woont u zelfstandig, dan betaalt u voor dagbesteding (en voor eventueel andere WMO-voorzieningen) een eigen bijdrage aan het CAK. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) van € 19,- euro per maand ongeacht het inkomen en de hoeveelheid zorg die geleverd is. De betaling is gekoppeld aan de zorgtoewijzing/beschikking. Ook als er geen zorg is geleverd en er is wel een beschikking is afgegeven, betaalt u deze eigen bijdrage. In Haarlem en Zandvoort betaalt u geen eigen bijdrage meer voor deelname aan dagbestedingsactiviteiten.

Aangeboden

  • Praktisch
    PRAKTISCH
  • Dagbesteding
    DAGBESTEDING

Contact en Locatie

Activering bij RIBW K/AM


Stationsplein 110 en 118
2002 CG Haarlem
Nederland
T 088-2148000
www.ribw-kam.nl
postbus@ribw-kam.nl

Contactformulier

Ik ben

Verstuur mijn gegevens naar: postbus@ribw-kam.nl