DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Logeren

Wanneer de mantelzorger er tijdelijk niet kan zijn of bijvoorbeeld extra aandacht wil besteden aan de andere gezinsleden, bieden deze logeervoorzieningen uitkomst.

Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet, want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.

Logeren in de Vuurtoren van de Hartekampgroep voor kinderen tot 18 jaar, met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen terecht voor dagopvang of logeren.

Op de website Nationale Hulpgids kunt u gericht zoeken in uw buurt op de zorg die u zou willen ontvangen.

Stichting Humblebees organiseert per jaar 45 logeerweekenden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking.