DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Dagbesteding

Verschillende soorten dagbesteding en ontmoetingscentra die de cliënt een leuke invulling van de dag kunnen geven, en de mantelzorger een moment voor zichzelf bieden.

Een werkplek met dagbesteding en dagactiviteiten voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

De Hartekamp Groep biedt dagbesteding op meerdere locaties in de regio.

Vrijwilligersorganisatie biedt kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben.

Rozemarijn biedt dagactiviteit aan kinderen en jong volwassenen op diverse locaties in Haarlem.

Bij de Wollewei kunnen kinderen van 0 t/m 18 jaar met een (verstandelijke) beperking zich optimaal ontwikkelen, op allerlei gebieden.

Op de website Nationale Hulpgids kunt u gericht zoeken in uw buurt op de zorg die u zou willen ontvangen.