DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

24-uurs zorg

Een vrijwilliger of beroepskracht komt de zorg thuis (24 uur per dag) overnemen, zo kan de mantelzorger er even tussenuit of rust nemen.

In het Respijthuis kunnen volwassenen met een chronische ziekte logeren of mensen die na een ziekenhuisopname willen aansterken.

Nobilis biedt 24-uurs zorg bij bijv. vakantie mantelzorger of als terminale zorg nodig is.

De vaak uitgesproken wens van een terminale zieke om thuis te kunnen sterven, kan leiden tot overbelasting van familie, vrienden en buren. In zo’n situatie kunnen speciaal hiertoe opgeleide vrijwilligers de helpende hand bieden bij de zieke thuis.

Speciaal geschoolde vrijwilligers bieden zorg thuis aan mensen die (pré) terminaal ziek zijn en hun naasten.

Bij Hospice Haarlem zorgen ze voor terminaal zieke patiënten in een huiselijke omgeving.

Stichting WarmThuis beheert 2 kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Holland. Mensen met dementie die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, leven er zo plezierig mogelijk.

Ook in de laatste levensfase van uw dierbare kunt u bij Zorgbalans terecht. Het gespecialiseerde palliatieve team maakt een persoonlijk plan.

Bij Zorggroep De Laren kunt u terecht voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, revalidatie of tijdelijk verblijf.

In ZorgHerberg Oostpoort kunnen mensen met een zorgvraag logeren, van een paar dagen tot enkele weken.