DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Palliatief

Palliatieve zorg kan ingezet worden in de laatste levensfase.

Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp of individuele begeleiding: Met de Thuiszorg kan hierbij helpen!

Contactzorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis.

de Zorgspecialist is een (thuis)zorgorganisatie die u onder andere kan helpen en begeleiden in de palliatieve fase.