DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Dagbesteding

Verschillende soorten dagbesteding en ontmoetingscentra die de cliënt een leuke invulling van de dag kunnen geven, en de mantelzorger een moment voor zichzelf bieden.

Ilaria biedt multiculturele dagbesteding en begeleiding aan iedereen die kampt met psychische, sociale, somatische problemen of met een (licht) verstandelijke beperking,

Bij onze dagbesteding staan mens en hond centraal. De honden zijn de hele dag op de groep. Naast wandelen, borstelen en knuffelen, zijn ook vele creatieve activiteiten mogelijk.