DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Buurtactiviteiten

Activiteiten in buurt waar de verzorgde zonder indicatie aan kan deelnemen ter ontlasting van de mantelzorger en het opdoen van nieuwe contacten.

Bij Haarlem Effect kunt u samen met andere buurtbewoners iets ondernemen, elkaar ontmoeten of gewoon een kop koffie of thee drinken.

STG biedt leuke activiteiten aan voor brusjes en jonge mantelzorgers die opgroeien met zorg.

Via VWC-BUUV kan je op een laagdrempelige manier andere Haarlemmers of Bloemendalers ontmoeten of elkaar helpen.

De Baan heeft een breed aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, van alle leeftijden en in alle gradaties.

De zesdelige cursus ‘De Kracht van Herinneringen’ is er voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers.

Bij de Wollewei kunnen kinderen van 0 t/m 18 jaar met een (verstandelijke) beperking zich optimaal ontwikkelen, op allerlei gebieden.

Voor kinderen die op het speciaal onderwijs zitten zijn er iedere schoolvakanties leuke activiteiten bij Ons Tweede Thuis !

Stichting de Baan organiseert regelmatig activiteiten voor kinderen en jongeren.

Dagbesteding van Ons Tweede thuis in Haarlem Centrum is voor deelnemers met een lichamelijke handicap of chronische ziekte.