DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Buurtactiviteiten

Activiteiten in buurt waar de verzorgde zonder indicatie aan kan deelnemen ter ontlasting van de mantelzorger en het opdoen van nieuwe contacten.

Via BUUV kun je hulp krijgen bij allerlei klusjes

Via BUUV kan je op een laagdrempelige manier andere Haarlemmers ontmoeten

Burenhulp activeert bewoners om in hun eigen straat buren met elkaar in contact te brengen.

STG biedt leuke activiteiten aan voor brusjes en jonge mantelzorgers die opgroeien met zorg.

De Baan heeft een breed aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, van alle leeftijden en in alle gradaties.

Stichting de Baan organiseert regelmatig activiteiten voor kinderen en jongeren.

Voor kinderen die op het speciaal onderwijs zitten zijn er iedere schoolvakanties leuke activiteiten bij Ons Tweede Thuis !

Bij de Wollewei kunnen kinderen van 0 t/m 18 jaar met een (verstandelijke) beperking zich optimaal ontwikkelen, op allerlei gebieden.