DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Buurtactiviteiten

Activiteiten in buurt waar de verzorgde zonder indicatie aan kan deelnemen ter ontlasting van de mantelzorger en het opdoen van nieuwe contacten.

STG biedt leuke activiteiten aan voor brusjes en jonge mantelzorgers die opgroeien met zorg.

Bij de Wollewei kunnen kinderen van 0 t/m 18 jaar met een (verstandelijke) beperking zich optimaal ontwikkelen, op allerlei gebieden.

Stichting de Baan organiseert regelmatig activiteiten voor kinderen en jongeren.