DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Buurtactiviteiten

Activiteiten in buurt waar de verzorgde zonder indicatie aan kan deelnemen ter ontlasting van de mantelzorger en het opdoen van nieuwe contacten.

Bij Haarlem Effect kunt u samen met andere buurtbewoners iets ondernemen, elkaar ontmoeten of gewoon een kop koffie of thee drinken.

Via BUUV kun je hulp krijgen bij allerlei klusjes

Via BUUV kan je op een laagdrempelige manier andere Haarlemmers ontmoeten

Burenhulp activeert bewoners om in hun eigen straat buren met elkaar in contact te brengen.

Het Odensehuis is een inloop,-informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten en hun naasten.

Bij de organisatie DOCK kunt u samen met andere buurtbewoners iets ondernemen, elkaar ontmoeten of gewoon een kop koffie of thee drinken.

Samen met andere ouderen kunt u bij 'T Trionk van Haarlem Effect activiteiten doen en in contact komen met nieuwe mensen.

Bij de organisatie DOCK kunt u samen met andere ouderen activiteiten doen en nieuwe contacten opdoen als u daar behoefte aan heeft.