DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Weekend- of logeeropvang voor mensen met een verstandelijke beperking.

Inwonende zorg als alternatief voor het verpleeghuis!

Stichting Humblebees organiseert per jaar 45 logeerweekenden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking.

Bieden van een vertrouwd tweede thuis aan een kind of jongere in een zorgsituatie.

Zorg voor alle persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken door Flexicura

Flexicura biedt hulp bij het huishouden, zoals wassen en strijken, bed opmaken, boodschappen doen en koken

Via een speciaal voor ouderen ontwikkelde tablet kunnen familie en vrienden contact onderhouden als de mantelzorger afwezig is