DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

De beroepskrachten en vrijwilligers staan klaar om u welkom te heten!

De beroepskrachten en vrijwilligers staan klaar om u welkom te heten!

Wilt u aangenaam blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving en kunt u wel wat hulp gebruiken? ZorgMies Nederland regio Kennemerland biedt u de helpende hand.

Persoonsgerichte zorg in de laatste levensfase door Home Instead

Hulp bij het huis op orde houden: samen met een medewerker van Home Instead aan de slag in het huishouden

Saar aan Huis biedt gezelschap thuis, voor bijvoorbeeld het doen van een spelletje, samen lezen

Saar aan Huis biedt verzorging thuis, zoals bijv. hulp bij wassen, aankleden

Flexicura biedt hulp bij het huishouden, zoals wassen en strijken, bed opmaken, boodschappen doen en koken

Via een speciaal voor ouderen ontwikkelde tablet kunnen familie en vrienden contact onderhouden als de mantelzorger afwezig is