DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Dagbesteding

Verschillende soorten dagbesteding en ontmoetingscentra die de cliënt een leuke invulling van de dag kunnen geven, en de mantelzorger een moment voor zichzelf bieden.

De Waggelmannetjes biedt kleinschalige en huiselijke dagopvang, logeren en vakantieopvang voor Zeer Ernstig Verstandelijk en Meervoudig Beperkte kinderen.

Talentencentrum voor tieners met een extra ondersteuningsbehoefte