DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Buurtactiviteiten

Activiteiten in buurt waar de verzorgde zonder indicatie aan kan deelnemen ter ontlasting van de mantelzorger en het opdoen van nieuwe contacten.

Bij de organisatie DOCK kunt u samen met andere ouderen activiteiten doen en nieuwe contacten opdoen als u daar behoefte aan heeft.

De huiskamer van DOCK is een ontmoetingsplek bij u in de wijk waar u in contact kan komen met anderen.

Creatieve, culturele en recreatieve activiteiten vindt u bij de Open Inloop van Zorggroep Reinalda.

De buurtkamer in Wijkcentrum Alleman is de ontmoetingsplek bij u in de wijk. Iedereen is er welkom op de koffieochtend op donderdag van 09:30 - 11:30 uur.