DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

'tHuis Lioba biedt palliatieve (respijt)zorg: een tijdelijk verblijf tijdens intensieve behandelingen en voor het ont-zorgen van mantelzorgers.

Via een speciaal voor ouderen ontwikkelde tablet kunnen familie en vrienden contact onderhouden als de mantelzorger afwezig is

Flexicura biedt hulp bij het huishouden, zoals wassen en strijken, bed opmaken, boodschappen doen en koken

Saar aan Huis biedt verzorging thuis, zoals bijv. hulp bij wassen, aankleden

Saar aan Huis biedt gezelschap thuis, voor bijvoorbeeld het doen van een spelletje, samen lezen

Hulp bij het huis op orde houden: samen met een medewerker van Home Instead aan de slag in het huishouden

Persoonsgerichte zorg in de laatste levensfase door Home Instead

Begeleiding, ondersteuning en gezelschap voor ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking en gezinnen.

Bij Stichting Vier het Leven kunt u terecht voor film-, theater- en concertbezoeken