DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Odensehuis Overveen is een plek voor ontspanning, ontmoeting en informatie. Een fijne plek waar mensen met beginnende dementie én hun naasten van harte welkom zijn.

Zorg voor alle persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken door Flexicura

'tHuis Lioba biedt palliatieve (respijt)zorg: een tijdelijk verblijf tijdens intensieve behandelingen en voor het ont-zorgen van mantelzorgers.

Het team van vrijwilligers en verpleegkundigen in Hospice De Heideberg biedt terminaal zieke mensen ondersteuning en een gevoel van veiligheid in deze intensieve fase.

Flexicura biedt hulp bij het huishouden, zoals wassen en strijken, bed opmaken, boodschappen doen en koken

Via een speciaal voor ouderen ontwikkelde tablet kunnen familie en vrienden contact onderhouden als de mantelzorger afwezig is

Bij Stichting Vier het Leven kunt u terecht voor film-, theater- en concertbezoeken