DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Hospice De Heideberg

Mensen mogen sterven in hun eigen waardigheid en in hun eigen vertrouwde omgeving. Professioneel opgeleide vrijwilligers kunnen de terminaal zieke mens ondersteunen en begeleiden samen met de mantelzorgers, de thuiszorg en huisarts. Door deze samenwerking kan worden ingespeeld op de wens van de zieke in de laatste levensfase. De eigen regie vasthouden tot het laatste moment…..dit is ons uitgangspunt. De vrijwilligers geven deze ondersteuning en begeleiding in het hospice, bij de mensen thuis of in een intramurale setting. Mantelzorgers kunnen het deze periode dan ook beter en langer volhouden. Je bent niet alleen mantelzorger, je bent ook een naaste!

Ervaring
Jullie allemaal maken met jullie zorg en aandacht écht verschil in een mensenleven..... Wat een prachtige oase van liefde, warmte en zachtheid hebben we in het hospice mogen ervaren!

Financiering
Hospice De Heideberg ontvangt een subsidie van het ministerie van VWS, daarnaast is de Stichting financieel afhankelijk van giften, donateurs en sponsoren. Voor thuis- en intramurale ondersteuning berekenen wij geen kosten. Voor opname in het Hospice berekenen wij € 25.--, welke meestal vergoed wordt door een aanvullende ziektekostenverzekering.

Aangeboden

  • Palliatief
    PALLIATIEF
  • 24-uurs zorg
    24-UURS ZORG

Contact en Locatie

Hospice De Heideberg


Wulverderlaan, 1
2071BG Santpoort-Noord
Nederland
T 023-5493214
www.hospicevelsen.nl
info@hospicevelsen.nl

Contactformulier

Ik ben

Verstuur mijn gegevens naar: info@hospicevelsen.nl