DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Gezelschap

Een vrijwilliger of beroepskracht houdt de verzorgde gezelschap zodat de mantelzorger met een gerust gevoel tijd voor zichzelf kan nemen.

Altijd al op het land willen werken? Landzijde is het centrale loket in Noord-Holland voor landbouw, zorg en welzijn voor mensen met een beperking.

STG biedt leuke activiteiten aan voor brusjes en jonge mantelzorgers die opgroeien met zorg.

Heeft de mantelzorger wat tijd voor zichzelf nodig? Mogelijk kan inzet van een vrijwilliger van Tandem helpen.

Flexicura biedt begeleiding en ondersteuning zodat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.

bij Handen in Huis nemen vrijwillige mantelzorgvervangers de zorg over van de vaste mantelzorger tijdens zijn/haar afwezigheid wegens vakantie of planbare operatie.

Voor kinderen die op het speciaal onderwijs zitten zijn er iedere schoolvakanties leuke activiteiten bij Ons Tweede Thuis !

Wilt u aangenaam blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving en kunt u wel wat hulp gebruiken? ZorgMies biedt u de helpende hand.

Begeleiding, ondersteuning en gezelschap voor ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking en gezinnen.