DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

24-uurs zorg

Een vrijwilliger of beroepskracht komt de zorg thuis (24 uur per dag) overnemen, zo kan de mantelzorger er even tussenuit of rust nemen.

Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet, want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.

Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp of individuele begeleiding: Met de Thuiszorg kan hierbij helpen!

In logeerhuis de Zonnebloem kunnen kinderen en jongeren met epilepsie, een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen komen logeren.

de Zorgspecialist is een zorgorganisatie die (u) onder andere kan helpen en begeleiden in de de zorg voor (uw) kind(eren).

de Zorgspecialist is een (thuis)zorgorganisatie die u onder andere kan helpen en begeleiden in de palliatieve fase.