DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

24-uurs zorg

Een vrijwilliger of beroepskracht komt de zorg thuis (24 uur per dag) overnemen, zo kan de mantelzorger er even tussenuit of rust nemen.

Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk hulp of individuele begeleiding: Met de Thuiszorg kan hierbij helpen!

bij Handen in Huis nemen vrijwillige mantelzorgvervangers de zorg over van de vaste mantelzorger tijdens zijn/haar afwezigheid wegens vakantie of planbare operatie.

Contactzorg biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis.

de Zorgspecialist is een zorgorganisatie die (u) onder andere kan helpen en begeleiden in de de zorg voor (uw) kind(eren).

de Zorgspecialist is een (thuis)zorgorganisatie die u onder andere kan helpen en begeleiden in de palliatieve fase.